Komunia

Zdjęcia
Zdjęcie komunijne w studio najczęściej wykonywane jest po uroczystości w kościele.

150 zł
W skład usługi wchodzi: sesja zdjęciowa + 10 odbitek w formacie 15 cm x 20 cm

Komunijna sesja zdjęciowa to portretowe fotografie wykonane w studio, w dzień komunii lub w inny wybrany dzień. Sesja wykonywana jest przy użyciu profesjonalnych lamp studyjnych i trwa 30 minut, w czasie których są wykonywane zdjęcia ze świecą, książeczką, różańcem oraz oczywiście z rodziną etc.