Komunia

Zdjęcia komunijne
Zdjęcia komunijne w plenerze można wykonać przy okazji uroczystości w restauracji.

250 zł
W skład usługi wchodzi: sesja zdjęciowa + 5 odbitek w formacie 15 cm x 20 cm

Plenerowa sesja komunijna to zdjęcia portretowe wykonane we wspólnie wybranym miejscu niedaleko Strzelina, w Waszym domu lub restauracji, w której odbywa się uroczystość komunijna. W zależności od wybranego dnia sesja może być wykonana w dzień komunii lub w inny wybrany dzień. Zdjęcia mogą być wykonywane ze świecą, książeczką, różańcem oraz oczywiście z rodziną.