Zdjęcia do dokumentów

W swoim studio wykorzystuję profesjonalny sprzęt przy realizacji sesji zdjęciowych.

Wykonuję zdjęcia do dokumentów wszystkich rodzajów tj. dowodu osobistego (w tym dowodu osobistego dziecka, prawa jazdy, paszportu (w tym paszportu dziecka), wizy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej oraz legitymacji służbowej, legitymacji służby więziennej a także dyplomu, CV oraz wielu wielu innych. Zdjęcia do dokumentów w naszym studio są biometryczne czyli zgodne z obowiązującym prawem. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu oraz sprzętowi, wykonane fotografie spełniają najbardziej rygorystyczne warunki każdego urzędu.

  • Weryfikacja – Wykorzystując specjalne oprogramowanie, weryfikuję każde wykonane zdjęcie. Dzięki temu mam pewność, że wykonana przeze mnie fotografia zostanie przyjęta przez każdy urząd i instytucję.
  • Retusz – Zdjęcia wykonane w moim studio poddaję naturalnemu retuszowi, usuwając niedoskonałości cery. Dzięki temu, na moich zdjęciach wygląda się korzystnie i naturalnie.
  • Profesjonalny sprzęt, wieloletnie doświadczenie – Fotografie wykonuję na profesjonalnym sprzęcie, z wykorzystaniem odpowiednich lamp co gwarantuje doskonałe oświetlenie. Dodając do tego wieloletnie doświadczenie staram się sprawić, że każda osoba wygląda najkorzystniej jak to tylko możliwe.

Zapraszam do zapoznania się z Poradnikiem, w którym opisuję wszystkie kwestie związane z tym jak przygotować się do zdjęcia do dokumentów oraz jak wyjść na takim zdjęciu dobrze.


Dowód osobisty – Zdjęcie do dowodu osobistego

Dowód osobisty- Zdjęcie do dowodu osobistego (biomedryczne)
Zdjęcia do dowodu osobistego (biometryczne) można zrobić na poczekaniu w naszym studio.

50 zł
4 sztuki w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

W moim studio fotograficznym można na poczekaniu wykonać zdjęcie do dowodu osobistego. Przypominam, że dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem. Wymagane jest aby zdjęcie do dowodu osobistego było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie do dowodu osobistego wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do dowodu osobistego wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?, w którym zawarłem najważniejsze informacje. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie Uzyskaj dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.

#fotograf #strzelin #fotografstrzelin #dowódosobisty #zdjęcie #fotografia #zdjęcie do dowodu osobistego


Dowód osobisty dziecka – Zdjęcie do dowodu osobistego dziecka

Dowód osobisty dziecka
Dowód osobisty dziecka musi posiadać odpowiednie zdjęcie

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Dowód osobisty dziecka to podstawowy dokument jaki każdy rodzic musi zapewnić swojemu dziecku. Zdjęcie do dowodu osobistego dla dziecka poniżej 5 roku życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do dowodu osobistego dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do dowodu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do dowodu osobistego wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o dowód osobisty można złożyć w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie Uzyskaj dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie do paszportu dziecka

Paszport dziecka
Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, zdjęcie nie musi być zdjęciem biometrycznym.

50 zł
4 sztuki w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Aby dziecko mogło opuścić Unię Europejską niezbędne jest aby posiadało paszport dziecka. Zdjęcie do paszportu dla dziecka życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do paszportu dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do paszportu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do paszportu dla dziecka wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie do Karty Kierowcy

Karta Kierwocy
Zdjęcie do karty kierowcy jest takie same jak zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do Karty Kierowcy jest takie same jak do Prawa Jazdy. Oznacza to, że musi spełniać określone warunki. Najważniejsze aby było wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Kierowcy wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Książeczki Wojskowej

Zdjęcie do Książeczki Wojskowej
Zdjęcia do Książeczki Wojskowej można zrobić na poczekaniu w naszym studio.

50 zł
4 sztuki w formacie 3 cm x 4 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do Książeczki Wojskowej było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie do Książeczki Wojskowej wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do Książeczki Wojskowej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o dowód osobisty można złożyć w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie Uzyskaj dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie dla Ukraińców dla PESEL

Zdjęcia do PESEL
Zdjęcia do nadania numeru PESEL można zrobić na poczekaniu w naszym studio.


2 sztuki w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do nadania numeru PESEL było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Więcej informacji można uzyskać na stronie Uzyskaj numer PESEL – usługa dla cudzoziemców.

Обов’язково, щоб фотографія для присвоєння номера PESEL була біометричною – вона має відповідати певним умовам. Найголовніше, щоб фотографія була зроблена прямо, з чітко видно овал обличчя. Брови повинні бути повністю видимими очима, зверненими до кришталика, а очі відкритими і повністю видимими. Це означає, що фотографувати в окулярах не можна – за винятком наявності відповідної медичної довідки. Обличчя має бути природним, а рот закритим. Голова повинна бути відкритою, а волосся оголеним. Дозволяється макіяж і ніжні прикраси.

Фото зроблено на місці, без попереднього запису. Зйомка перевіряється спеціалізованим програмним забезпеченням, завдяки чому відповідає найсуворішим вимогам, що висуваються офісами та установами. При необхідності безкоштовно надсилаємо фото на електронну пошту. Крім того, ми безкоштовно ретушуємо їх природним шляхом.

Ми також рекомендуємо вам прочитати наш посібник Як підготуватися до фотографій? Більше інформації можна знайти на сторінці Отримати номер PESEL – послуга для іноземців.


Zdjęcie do Paszportu

Paszport - Zdjęcie do paszportu
Zdjęcie do paszportu wykonane w naszym studio jest zdjęciem biometrycznym.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do paszportu było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do paszportu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie do paszportu dziecka

Paszport dziecka
Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, zdjęcie nie musi być zdjęciem biometrycznym.

50 zł
4 sztuki w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Aby dziecko mogło opuścić Unię Europejską niezbędne jest aby posiadało paszport dziecka. Zdjęcie do paszportu dla dziecka życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do paszportu dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do paszportu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do paszportu dla dziecka wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie do profilu kandydata na kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę
Zdjęcie na Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest takie same jak zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie na Profil Kandydata na Kierowcę jest takie same jak do Prawa Jazdy. Oznacza to, że musi spełniać określone warunki. Najważniejsze aby było wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie na Profil Kandydata na Kierowcę wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Książeczki Wojskowej

Zdjęcie do Książeczki Wojskowej
Zdjęcia do Książeczki Wojskowej można zrobić na poczekaniu w naszym studio.

50 zł
4 sztuki w formacie 3 cm x 4 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do Książeczki Wojskowej było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie do Książeczki Wojskowej wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do Książeczki Wojskowej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o dowód osobisty można złożyć w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie Uzyskaj dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdjęcie do wizy

Wiza
Wykonujemy zdjęcia do wizy, które można wykorzystać we wniosku do większości krajów na świecie.

50 zł
4 sztuki w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wykonujemy zdjęcia do wszystkich wiz na świecie. W zależności od danego kraju dopasowujemy je do obowiązujących wymogów. Większość zdjęć do wiz są zdjęciami biometrycznymi a więc można zastosować poniższe zasady. Zdjęcie do wizy musi być wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Brwi muszą być koniecznie całkowicie widoczne natomiast czoło i uszy już nie. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, oczy naturalnie otwarte oraz widoczne. Okulary oraz biżuteria musi być koniecznie zdjęta. Głowa musi być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Zdjęcie musi być wykonane w odzieży noszonej na co dzień.

Między innymi wykonujemy zdjęcia do wiz takich krajów jak: – Australia, Białoruś, Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Rosja, USA, Turcja, Ukraina, Wietnam oraz wiele, wiele innych…

Zdjęcie do wizy wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Karty Pobytu (карта проживання / вид на жительство)

Karta Pobytu (карта проживання / вид на жительство)
Zdjęcie do karty pobytu jest takie same jak zdjęcie do dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Jest to zdjęcie biometryczne.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do Karty Pobytu jest takie same jak do Dowodu Osobistego, Prawa Jazdy czy Paszportu. Oznacza to, że musi spełniać określone warunki. Najważniejsze aby było wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Pobytu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Legitymacji Szkolnej

Zdjęcie do legitymacji szkolnej to zdjęcie najmniej formalne ze wszystkich.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji szkolnej musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

Zdjęcie do legitymacji szkolnej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie o Legitymacji Studenckiej

Legitymacja studencka
Zdjęcie do legitymacji studenckiej nie musi być biometryczne jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji studenckiej musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

Zdjęcie do legitymacji studenckiej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Legitymacji Służbowej

Zdjęcia do legitymacji służbowej
Zdjęcie do legitymacji służbowej. Charakteryzuje się ono różnymi rozmiarami oraz wymaganiami w ułożeniu ciała.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

W naszym studio robimy zdjęcie do legitymacji służbowej wszystkich rodzajów. Wymagane są różne parametry, wyznaczane przez dane instytucje, np. karty wędkarskiej, karty rowerowej, książeczki wojskowej, pozwolenia na broń, identyfikatora itp. różnią się od siebie ułożeniem ciała oraz wielkością. Najczęściej jednak wymagana jest twarz w lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.


Wykonujemy zdjęcia do poniższych legitymacji służbowych:

  • Służba Więzienna
  • Karta wędkarska
  • Karta rowerowa
  • Książeczka wojskowa
  • Pozwolenie na broń
  • Identyfikatorów
  • oraz inne…

Zdjęcie po wykonaniu przechodzi proces retuszu oraz dopasowania do wymagań danego urzędu lub instytucji. Najlepiej wcześniej zaopatrzyć się w taką wiedzę abyśmy mogli przygotować odpowiednią fotografię. Jeżeli zdjęcie wymaga uniformu (np. munduru), w naszym studio jest możliwość przebrania się w odpowiednie odzienie.

Zdjęcie do legitymacji służbowej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do legitymacji funkcjonariusza Służby Więziennej

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej musi zawierać twarz z lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

W naszym studio jest przebieralnia gdzie można przebrać się z ubrania cywilnego w mundur. Zdjęcie do legitymacji wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do Karty Wędkarskiej

Zdjęcie do Karty Wędkarskiej najlepiej zrobić na wprost.

50 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Przepisy wymagają aby Karta Wędkarska posiadała zwykłe zdjęcie portretowe. Najlepiej jednak jest zrobić zdjęcie posiadające cechy biometryczne. Oznacza to, że zdjęcie do Karty Wędkarskiej najlepiej jakby było wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Wędkarskiej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Zdjęcie do dyplomu

Dyplom
Zdjęcia do dyplomu najczęściej są czarnobiałe.

50 zł
4 sztuk w formacie 4,5 cm x 6,5 cm

Zdjęcie do dyplomu to zdjęcie, które umieszczane jest w jednym z najważniejszych oświatowych dokumentów. Musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne. Zdjęcie do dyplomu może zostać wydrukowane w czerni i bieli oraz w formacie wymaganym przez uczelnię. Najczęściej jest to standardowy format 4,5 cm x 6,5 cm.

Zdjęcie do dyplomu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?