Zdjęcia do dokumentów

W swoim studio wykorzystuję profesjonalny sprzęt przy realizacji sesji zdjęciowych.

Wykonujemy zdjęcia do dokumentów wszystkich rodzajów tj. dowodu osobistego (w tym dowodu osobistego dziecka, prawa jazdy, paszportu (w tym paszportu dziecka), wizy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej oraz legitymacji służbowej, legitymacji służby więziennej a także dyplomu, CV oraz wielu wielu innych. Zdjęcia do dokumentów w naszym studio są biometryczne czyli zgodne z obowiązującym prawem. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu oraz sprzętowi, wykonane fotografie spełniają najbardziej rygorystyczne warunki każdego urzędu.

  • Weryfikacja – Wykorzystując specjalne oprogramowanie, weryfikujemy każde wykonane zdjęcie. Dzięki temu mamy pewność, że wykonane przez nas fotografie zostaną przyjęte przez każdy urząd i instytucję.
  • Retusz – Zdjęcia wykonane w naszym studio poddajemy naturalnemu retuszowi usuwając niedoskonałości cery. Dzięki temu, na naszych zdjęciach wygląda się korzystnie i naturalnie.
  • Profesjonalny sprzęt, wieloletnie doświadczenie – Fotografie wykonujemy na profesjonalnym sprzęcie, z wykorzystaniem odpowiednich lamp gwarantujących doskonałe oświetlenie. Dodając do tego wieloletnie doświadczenie staramy się sprawić, że każda osoba wygląda najkorzystniej jak to tylko możliwe.

Dowód osobisty

Dowód osobisty- Zdjęcia (biomedryczne) do dowodu osobistego
Zdjęcia do dowodu osobistego można zrobić na poczekaniu w naszym studio.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do dowodu osobistego było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie do dowodu osobistego wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do dowodu osobistego wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej lub w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju.


Dowód osobisty dziecka

Dowód osobisty dziecka
Dowód osobisty dziecka musi posiadać odpowiednie zdjęcie

30 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do dowodu osobistego dla dziecka poniżej 5 roku życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do dowodu osobistego dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do dowodu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do dowodu osobistego wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej lub w każdym urzędzie miasta na terenie naszego kraju.


Paszport dziecka

Paszport dziecka
Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, zdjęcie nie musi być zdjęciem biometrycznym.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do paszportu dla dziecka poniżej 5 roku życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do paszportu dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do paszportu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do paszportu dla dziecka wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Karta Kierowcy

Karta Kierwocy
Zdjęcie do karty kierowcy jest takie same jak zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do Karty Kierowcy jest takie same jak do Prawa Jazdy. Oznacza to, że musi spełniać określone warunki. Najważniejsze aby było wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Kierowcy wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Paszport

Paszport - Zdjęcie do paszportu
Zdjęcie do paszportu wykonane w naszym studio jest zdjęciem biometrycznym.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wymagane jest aby zdjęcie do paszportu było zdjęciem biometrycznym – musi spełniać określone warunki. Najważniejsze jest aby zdjęcie wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Dozwolony jest makijaż oraz delikatna biżuteria.

Zdjęcie do paszportu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Paszport dziecka

Paszport dziecka
Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, zdjęcie nie musi być zdjęciem biometrycznym.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do paszportu dla dziecka poniżej 5 roku życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć do paszportu dla dorosłych. Wymagane jest natomiast aby dziecko było skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak np. zabawki.

W przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. Zdjęcie do paszportu musi spełniać takie same warunki jak zdjęcie osoby dorosłej. Musi być wykonane na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne, wzrok skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do paszportu dla dziecka wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć? Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Nie można tego dokonać przez internet. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.


Wiza

Wiza
Wykonujemy zdjęcia do wizy, które można wykorzystać we wniosku do większości krajów na świecie.

30 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Wykonujemy zdjęcia do wszystkich wiz na świecie. W zależności od danego kraju dopasowujemy je do obowiązujących wymogów. Większość zdjęć do wiz są zdjęciami biometrycznymi a więc można zastosować poniższe zasady. Zdjęcie do wizy musi być wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Brwi muszą być koniecznie całkowicie widoczne natomiast czoło i uszy już nie. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, oczy naturalnie otwarte oraz widoczne. Okulary oraz biżuteria musi być koniecznie zdjęta. Głowa musi być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób. Zdjęcie musi być wykonane w odzieży noszonej na co dzień.

Między innymi wykonujemy zdjęcia do wiz takich krajów jak: – Australia, Białoruś, Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Rosja, USA, Turcja, Ukraina, Wietnam oraz wiele, wiele innych…

Zdjęcie do wizy wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Karta Pobytu (карта проживання / вид на жительство)

Karta Pobytu (карта проживання / вид на жительство)
Zdjęcie do karty pobytu jest takie same jak zdjęcie do dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Jest to zdjęcie biometryczne.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do Karty Pobytu jest takie same jak do Dowodu Osobistego, Prawa Jazdy czy Paszportu. Oznacza to, że musi spełniać określone warunki. Najważniejsze aby było wykonane na wprost, musi być dobrze widoczny pełny owal twarzy. Brwi muszą być całkowicie widoczne. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Oznacza to, że nie można wykonać zdjęć w okularach – za wyjątkiem posiadania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Pobytu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. Fotografia jest weryfikowana przez specjalistyczne oprogramowanie dzięki temu spełnia najbardziej surowe wymagania stawiane przez urzędy i instytucje. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Legitymacja szkolna

Zdjęcie do legitymacji szkolnej to zdjęcie najmniej formalne ze wszystkich.

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji szkolnej musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

Zdjęcie do legitymacji szkolnej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Legitymacja studencka

Legitymacja studencka
Zdjęcie do legitymacji studenckiej nie musi być biometryczne jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego.

30 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji studenckiej musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

Zdjęcie do legitymacji studenckiej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Legitymacja służbowa

Zdjęcia do legitymacji służbowej
Zdjęcie do legitymacji służbowej. Charakteryzuje się ono różnymi rozmiarami oraz wymaganiami w ułożeniu ciała.

30 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

W naszym studio robimy zdjęcie do legitymacji służbowej wszystkich rodzajów. Wymagane są różne parametry, wyznaczane przez dane instytucje, np. karty wędkarskiej, karty rowerowej, książeczki wojskowej, pozwolenia na broń, identyfikatora itp. różnią się od siebie ułożeniem ciała oraz wielkością. Najczęściej jednak wymagana jest twarz w lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.


Wykonujemy zdjęcia do poniższych legitymacji służbowych:

  • Służba Więzienna
  • Karta wędkarska
  • Karta rowerowa
  • Książeczka wojskowa
  • Pozwolenie na broń
  • Identyfikatorów
  • oraz inne…

Zdjęcie po wykonaniu przechodzi proces retuszu oraz dopasowania do wymagań danego urzędu lub instytucji. Najlepiej wcześniej zaopatrzyć się w taką wiedzę abyśmy mogli przygotować odpowiednią fotografię. Jeżeli zdjęcie wymaga uniformu (np. munduru), w naszym studio jest możliwość przebrania się w odpowiednie odzienie.

Zdjęcie do legitymacji służbowej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Więziennej

30 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej musi zawierać twarz z lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.

W naszym studio jest przebieralnia gdzie można przebrać się z ubrania cywilnego w mundur. Zdjęcie do legitymacji wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Karta Wędkarska

Zdjęcie do Karty Wędkarskiej najlepiej zrobić na wprost.

30 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Przepisy wymagają aby Karta Wędkarska posiadała zwykłe zdjęcie portretowe. Najlepiej jednak jest zrobić zdjęcie posiadające cechy biometryczne. Oznacza to, że zdjęcie do Karty Wędkarskiej najlepiej jakby było wykonane było na wprost, z dobrze widocznym owalem twarzy. Wzrok musi być skierowany w kierunku obiektywu, a oczy otwarte oraz w pełni widoczne widoczne. Mina musi być naturalna a usta zamknięte. Głowa powinna być bez nakrycia a włosy bez jakichkolwiek ozdób.

Zdjęcie do Karty Wędkarskiej wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Dyplom

Dyplom
Zdjęcia do dyplomu najczęściej są czarnobiałe.

35 zł
4 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

40 zł
8 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do dyplomu to zdjęcie, które umieszczane jest w jednym z najważniejszych oświatowych dokumentów. Musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne. Zdjęcie do dyplomu może zostać wydrukowane w czerni i bieli oraz w formacie wymaganym przez uczelnię. Najczęściej jest to standardowy format 4,5 cm x 6,5 cm.

Zdjęcie do dyplomu wykonywane jest na miejscu, bez wcześniejszego umawiania. W razie potrzeby, wykonaną fotografię wysyłamy bezpłatnie mailem. Dodatkowo bez opłat poddajemy je naturalnemu retuszowi.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?


Dowód osobisty (online)

Zdjęcie do dowodu osobistego
Zdjęcie do dowodu osobistego można zrobić w swoim domu a my zajmiemy się jego przygotowaniem do wymogów Urzędu.

20 zł
wersja cyfrowa zdjęcia

Zdjęcie do dowodu osobistego bez wizyty w studio fotograficznym. Wystarczy poprosić kogoś bliskiego aby wykonał zdjęcie na białym lub jasnym tle, z równomiernym oświetleniem. Może też być zdjęcie typu selfie. Tak wykonaną fotografię należy wysłać do nas mailem, my dostosujemy zdjęcie do wymogów prawnych, poddajemy je naturalnemu retuszowi i odeślemy.

Otrzymane zdjęcie można dołączyć do elektronicznego wniosku na Dowód osobisty.

Płatność odbywa się za pomocą przelewu na podstawie faktury. Zachęcamy też do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak przygotować się do zdjęć?