Legitymacja studencka

Legitymacja studencka
Zdjęcie do legitymacji studenckiej nie musi być biometryczne jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego.

25 zł
6 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Zdjęcie do legitymacji studenckiej musi zawierać głowę w pozycji lewego półprofilu, oczy otwarte i wyraźnie widoczne. Głowa nie może zawierać nakrycia a na oczach nie mogą znajdować się okulary z ciemnymi szkłami. Mogą natomiast znajdować się zwykłe okulary korekcyjne.