Dowód osobisty dziecka

Dowód osobisty dziecka
Dowód osobisty dziecka musi posiadać odpowiednie zdjęcie

25 zł
5 sztuk w formacie 3,5 cm x 4,5 cm

Dowód osobisty dziecka musi posiadać odpowiednie zdjęcie. W przypadku dziecka poniżej 5 roku życia nie musi zawierać cech biometrycznych tak jak w przypadku zdjęć dla osób dorosłych. Dziecko musi być skierowane na wprost. Oczy muszą być otwarte oraz wyraźne, w miarę możliwości wzrok powinien być skierowany w stronę obiektywu. Twarz dziecka musi być odsłonięta, nie może mieć nakrycia głowy. Dziecko nie może mieć przy twarzy dodatkowych przedmiotów takich jak zabawki. Jeżeli jest starsze niż 5 lat, fotografia musi spełniać wymogi takie jak dla osoby dorosłej.